BYD Qin Plus EV ปี 2023 ราคาแข่งกับรถน้ำมันได้แล้ว??

BYD Qin Plus EV ปี 2023 ราคาแข่งกับรถน้ำมันได้แล้ว??

⚡ สรุปความคืบหน้าของ EV : BYD Qin Plus EV ปี 2023 ราคาแข่งกับรถน้ำมันได้แล้ว ?? BYD Qin Plus EV ปี 2023 แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่สำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา พร้อมการปรับปรุงด้านราคา ประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ 👉 ความเท่าเทียมกันของราคากับยานพาหนะ ICE รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่เคยมีราคาซื้อล่วงหน้าที่สูงกว่ามากเมื่อเทียบกับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน BEV จำนวนมากบรรลุความเท่าเทียมกันของราคาหรือแม้แต่ราคาที่ต่ำกว่ารถยนต์ ICE ที่เทียบเคียงได้ BYD Qin Plus EV เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แข่งขันโดยตรงกับผู้นำดั้งเดิมในตลาดรถซีดานอย่าง Toyota Corolla 👉 ปลั๊กอินไฮบริด Qin Plus BYD เปิดตัวปลั๊กอินไฮบริด Qin Plus DM-i ที่อัปเกรดเมื่อต้นปีนี้ มีเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร…