การส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว

โปรดเช็คอีเมลล์ คุณจะได้รับข้อความ รายละเอียด การเช่ารถยนต์ไฟฟ้า ตามเงื่อนไข ที่ลูกค้ากรอก 

ปกติคุณจะได้รับ email ไม่เกิน 5 นาทีหลังการกรอกแบบเสร็จ

หากไม่มีเมล์ โปรดเช็คในเมล์ Spam หรือ จุดอื่น