คำขอเช่า - EV Rent Thai

เราได้รับคำขอเช่าของลูกค้าแล้ว

โปรดรอการอัพเดทกลับจากเรา ตามเบอร์โทร และอีเมลที่คุณให้เราไว้ ภายใน 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนต่อไป

1.รอเมล ยืนยันคำขอเช่าจากเจ้าของรถ หากผล อนุมัตเช่า จะมีเมล invoice รายละเอียดการเช่าทั้งหมด (ภายใน 24 ชม )
โปรดเช็ค หรือค้นหาเมลนี้ invoice-service@evrentthai.com บางครั้ง เมลอาจจะเข้า เมลขยะ

2.ตรวจสอบและโอนจอง ส่งสลิปโอน (ตามรายละเอียด invoice) ด้วย reply mail invoice

3.ส่งเอกสารเช่า ด้วย reply mail invoice

4.รับเมล ข้อมูลยืนยัน การจอง พร้อมข้อมูลที่ต้องทราบ เพื่อใช้ในวันรับรถ เบอร์โทรผู้ส่งมอบรถ

ช่องทาง ด่วนติดตามคำขอเช่า https://lin.ee/UlFQHxV Line แฟลตฟอร์ม