เช่า EV หรือ เช่ารถน้ำมัน:

เช่า EV หรือ เช่ารถน้ำมัน: ทางเลือกไหนดีสำหรับคุณ?

Posted
0Comment(s)

แน่นอน ว่าเรา คือแพลตฟอร์ม ที่วางตัวเอง แพลตฟอร์มสำหรับผู้ที่สนใจ เช่ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นหลัก แต่ มีคำถามๆ หนึ่ง ที่อยากจะเล่า สำหรับการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า เพราะ ต้องยอมรับว่า ผู้สนใจเช่ารถไฟฟ้า ส่วนหนึ่งมาจาก ผู้ที่เคยเช่ารถน้ำมันอยู่แล้ว เกิดคำถามในใจ และถาม Admin อยู่เป็นประจำนั้น

นั่นเพราะ ต้องยอมรับว่า การเช่ารถยนต์ไฟฟ้า กับการเช่ารถน้ำมัน มีความแตกต่างกัน แต่ บทความนี้ ไม่ขอสรุปว่า อันไหนดีกว่ากัน คงขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้งานที่ต่างกัน ความสะดวกที่ต่าง

เราแค่จะมาบอกว่า จุดไหนที่ต่างกัน และการเช่านี้ต่างกันอย่างไร โดยยึดหลักปัจจุบัน ที่รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับเช่านั้น ยังไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้งจำนวนรถ เช้ารถรถ และปัจจัยสำคัญอย่างสถานีชาร์จไฟฟ้า ตามเส้นทาง

บทความนี้ จะแบ่งเป็นข้อๆ แบ่งเป็นหลายมิติ เพื่อให้ เห็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนมากขึ้น

การวางแผนการจอง

ปัจจุบัน การเช่ารถไฟฟ้า แตกต่างกับ การเช่ารถน้ำมัน ตรงที่ระยะ เวลาจองล่วงหน้า ที่รถยนต์ไฟฟ้า จำเป็นต้องจองล่วงหน้า นานกว่า การจองเช่ารถน้ำมัน นั่นเพราะว่า รถยนต์ไฟฟ้า พร้อมเช่า จำนวน น้อยกว่าความต้องการ ส่งผลให้ รถถูกจองล่วงหน้า เป็นจำนวนมาก คิวการเช่าจะยาวกว่าปกติ

ฉะนั้น หากผู้สนใจเช่า ต้องการรับรถทันที ใช้รถทัน โอกาสจึงเป็นของรถน้ำมันมากกว่า เพราะรถยนต์ไฟฟ้า ใช้ต้องเช็คคิวรถ หรือจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน จาก จาสถิติ คิว รถว่างบนแพลทฟอร์ม

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

การเช่ารถไฟฟ้า หรือรถน้ำมัน แน่นอนว่า ล้วนต้องมีค่าใช้จ่าย สองส่วนด้วยกัน ส่วนแรก คือค่าเช่า ส่วนที่สอง คือค่าเชื้อเพลิง ซึ่งถ้าเป็นรถน้ำมัน ก็ต้องเติมน้ำมัน ส่วน ถ้าเป็นรถไฟฟ้า ก็ต้องชาร์จ พลังงานไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบัน ถ้าเทียบกันแล้ว ค่าชาร์จไฟฟ้า ยังมี ราคา ที่ถูกกว่า เมื่อเทียบกับราคาน้ำมัน เมื่อเทียบระยะทางวิ่งที่ได้รับกลับคืนมา

ซึ่งความแตกต่างนี้ อาจแตกต่างกันไป ในส่วนของรถไฟฟ้า แล้วแต่เทคนิค เพราะ ค่าไฟฟ้า แตกต่างกันได้ ตามแหล่งการชาร์จ และเวลาชาร์จ หรือแม้แต่ ตู้ชาร์จที่ต่างกัน ส่งผลให้ราคาต้นทุนต่างกันด้วย แต่รถน้ำมัน ส่วนใหญ่แล้ว ราคาต่างกันน้อยมากในแต่ละปั๊มน้ำมัน

ความชิลล์ที่แตกต่างกัน

การเช่ารถไฟฟ้า ยังคงต้อง มีการวางแผนการเช่า มากกว่ารถน้ำมัน เนื่องด้วย ถ้าใช้รถในการเดินทาง ในระยะไกล เกินกว่าระยะ วิ่งได้สูงสุดต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง นั่นหมายความว่า ผู้เช่ารถไฟฟ้านั้น จำเป็นต้องหาสถานีชาร์จ เพื่อชาร์จไฟรถ เพื่อให้รถยังคง เดินทางต่อไปได้ ซึ่งกลางชาร์จแต่ละครั้ง ยังคงต้องใช้เวลา คร่าวๆ 30 นาทีถึง สองชั่วโมง แล้วแต่รุ่นรถ แล้วแต่ความต้องการไฟ และประสิทธิภาพในการชาร์จของรถแต่ละรุ่น

ส่วนรถน้ำมันนั้น การวางแผนเติมน้ำมัน อาจจะไม่จำเป็นต้องเคร่งครัดมากนัก เพราะการเติมน้ำมันแต่ละครั้ง ได้ระยะทางการวิ่งที่ สูงกว่า ประกอบกับการเติมน้ำมันใช้เวลาน้อย ปั้มน้ำมันก็มีจำนวนมากมาย แทบทุกจุดของประเทศ

การเช่ารถยนต์ไฟฟ้านั้น ถ้ามองเฉพาะเรื่องที่ยกตัวอย่างด้านบน บางอย่างยังต้องปรับปรุง เพื่อให้การเดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้านั้นเหมือนนรถน้ำมัน แต่ในความจริง ยังมีปัจจัย หรือประโชนย์มากมายที่รถยนต์ไฟฟ้า ให้คุณประโชยน์ ที่ดีกว่ารถน้ำมัน บทความต่อๆไป เราจะมาเล่าให้ฟัง