อัพเดท คิวรถ ของเจ้าจองรถ EV Rent Thai

อัพเดท คิวรถ ของเจ้าจองรถ

การนำรถเข้าร่วม แพลตฟอร์ม ปัจจุบันมี 2 แบบด้วยกัน นั้นคือ แบบแรก ฝากรถให้เราดูแล 100 % แบบที่สอง นำรถเข้าร่วมแบบ เจ้ายังสามารถปล่อยรถด้วยตัวเองด้วย ซึ่งสำหรับการอัพเดทคิวรถเช่านี้ จะออกแบบมาเพื่อ partner ที่ปล่อยรถด้วยตัวเอง ขณะนำรถเข้าร่วม

ความสำคัญ : สิ่งนี้สำคัญมาก จะร่วมให้แพลตฟอร์มสามารถนำเสนอรถของ Partner ได้ทันทีที่มีการส่งคำขอเข้ามา และ รถที่มีการอัพเดทคิวรถให้เป็นปัจจุบัน ช่วยให้แพลตฟอร์มเสนอลูกค้าผ่านช่องทางที่สำคัญ นอกเหนือจาก Booking หน้าเว็บไซต์นั้นคือ

  • ฟอร์มคำขอเช่าที่ถูกกรอกมาเฉพาะ ทางช่องทางนี้ https://evrentthai.com/take-rental/ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อย
  • คำของเช่าจาก Live Chat หน้าเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ทุกแพลตฟอร์ม

การตอบตอบสนอง คำขอเช่าที่รวดเร็ว ถูกต้อง ความผิดพลาดน้อยที่สุด สิ่งนี้จะช่วยให้เราเติมเต็มการเช่าให้เต็มปฎิทินของรถที่อัพเดทข้อมูล และปฎิทินได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเช่นกัน

ลงคิวรถใน Calendar #

เปิดปฎิทิน บน Google Calandar มองหาชื่อปฎิทินที่ต้องการรถที่ต้องการอัพเดท (ปล่อยเช่าด้วยตัวเองแล้ว,รถไม่พร้อมบริการด้วยเห็นผลต่างๆ) ชื่อปฎิทิน มีความหลาย ที่ระบุว่ารถคันไหน เรียนรู้ที่นี้

  • เปิด Google เลือก Google App > Google Calendar
  • Popup แสดง เลือกปฎิทินประจำรถที่ต้องการ เลือกวันเริ่มต้นที่ไม่ว่าง – วันสิ้นสุดวันที่ไม่ว่าง
  • เช็ค เชื่อ ปฎิทิน อีกครั้งว่าถูกต้องมั้ย ถ้าไม่ให้เปลี่ยนให้ถูกต้อง
  • เปลี่ยนสถานะเป็น ไม่ว่าง เสร็จ

แก้ไขคิวรถ #

Powered by BetterDocs