เพิ่มรถ EV Rent Thai

การเพิ่มรถคือการนำรถเข้าระบบ

ข้อกำหนดเบื้องต้น #

  • ไม่เพิ่มรูปที่มีข้อมูลติดต่อเขจ้าของรถโดยตรง เช่น QR Code , เบอร์ติดต่อ หรืออื่นๆที่ติดต่อไปยังเจ้าของรถได้
  • รูปภาพสามารถปิดบังเลขทะเบียนได้
  • มีโลโก้บนรูปได้ แต่ต้องไม่ใหญ่เกินไป จนรูปรถไม่สวยงาม

ขั้นตอนการเพิ่มรถ #

เข้าสู่ระบบ ด้วย User/password ที่ เข้าสู่ระบบ

Powered by BetterDocs