การใช้ EV Rent Tahi EV Rent Thai

การใช้ EV Rent Tahi สำหรับการแชร์รถหรือการส่งมอบ

รถยนต์บนแพลตฟอร์ม EV Rent Thai ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติให้ใช้กับบริษัทผู้ให้บริการร่วมเดินทางและ/หรือจัดส่ง เมื่อเปิดใช้งาน Driver Partner โดยผ่านการตรวจสอบประวัติแล้ว เจ้าของจะสามารถรับคำขอเช่า และอนุมัติได้ หลังจากที่การเช่าได้รับการอนุมัติและมีการประกันแล้ว ผู้ขับขี่จะสามารถเข้าถึงเอกสารที่จำเป็นในการอัปโหลด และเปิดใช้งานกับบริษัทบริการเรียกรถ หรือจัดส่งของคุณได้ทันที ซึ่งรวมถึงการลงทะเบียนตามกฎหมายของยานพาหนะ กรมธรรม์ประกันภัยในนามของผู้ขับขี่ และการตรวจสอบความปลอดภัยของยานพาหนะ (หากกฏหมายกำหนด)

ผู้ขับขี่จะได้รับเอกสารอย่างไร? #

การเช่ารถ บนแพลตฟอร์ม รูปแบบของการแชร์รถ เอกสารที่ผู้เช่า จะได้รับ มีสองส่วนด้วยกัน ส่วนที่หนึ่ง ก่อนรับรถ ผู้เช่า จะได้ใบเสนอราคา พร้อม หลักฐานการจอง และรายละเอียด เงื่อนไข พร้อมข้อมูล ที่จำเป็น ในการรับรถ ส่วนที่สอง จะเป็นสัญญาเช่า ที่ผู้ต้องการเช่า จะต้องศึกษา และอ่านให้ละเอียด ตรวจสอบรถ ณ จุดรับรถ ถ่ายรูป หรือบันทึกวีดิโอ หากจำเป็น เพื่อเป็นหลักฐานในภายหลัง ก่อนเซ็นสัญญาเช่า

ผู้เช่าจำเป็นต้องตั้งค่าโปรไฟล์ ให้สมบูรณ์หรือไม่ มีประโยชน์ด้านใหน? #

การตั้งค่าโพรไฟล์ ส่งผลโดยตรงต่อ การอนุมัติ คำขอเช่า สืบเนื่องด้วย ระบบ การเช่าบนแพลตฟอร์มของเรา อนุมัติ สร้าง การเช่าสองรูปแบบ แบบแรก อนุมัติการเช่าโดยแพลตฟอร์ม จำเป็นต้อง ตรวจสอบ ข้อมูลผู้เช่าจากโพรไฟล์ ได้ทันที แบบที่สอง Owner เจ้าของรถ จะเป็นผู้ อนุมัติเช่า ซึ่งข้อมูล จากการตั้งค่าโปรไฟล์ ช่วยให้การอนุมัติ คำขอเช่า นั้นเร็วขึ้น และแน่นอน ผู้เช่า มีโอกาสได้คิวรถ ก่อน ท่านอื่น ที่มีการ ส่งคำขอเช่า มาพร้อมๆกัน

Powered by BetterDocs