คุณสมบัติและข้อกำหนดในการลงรายการยานพาหนะ

หากต้องการลงรายการยานพาหนะบนแพลตฟอร์ม ยานพาหนะจะต้องมีคุณสมบัติสำหรับบริการแชร์รถดังนี้

คุณสมบัติยานพาหนะสำหรับบริการจัดส่ง #

  • รถ 4 ประตูขึ้นไป
  • รถยนต์อายุไม่เกิน 15 ปี
  • การประกันภัยปัจจุบันและถูกต้อง
  • การลงทะเบียนปัจจุบันและถูกต้อง
  • สะอาด
  • ไม่มีความเสียหายต่อความสวยงาม ชิ้นส่วนที่หายไป หรือการสร้างแบรนด์ในเชิงพาณิชย์

Powered by BetterDocs