Privacy Policy EV Rent Thai

Privacy Policy

EV Rent Thai (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “EV Rent Thai”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีตลาด ที่ช่วยให้เจ้าของรถ EV (“เจ้าของ”) เชื่อมต่อกับผู้ขับขี่รถยนต์ที่ต้องการยานพาหนะชั่วคราว (“ผู้ขับขี่”) เพื่อใช้กับบริษัทเครือข่ายการขนส่งหรือบริษัทผู้ให้บริการจัดส่ง (“บริษัท Rideshare”) เราทำสิ่งนี้ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ คุณสมบัติ และบริการอื่น ๆ (“แพลตฟอร์ม”) ของเรา เพื่อดำเนินการแพลตฟอร์ม เราจำเป็นต้องรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลบางส่วนของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวิธีการที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายนี้ใช้กับผู้สมัครแพลตฟอร์ม ผู้ใช้แพลตฟอร์ม เจ้าของ และไดรเวอร์ (“ผู้ใช้”) ทุกคน โปรดจำไว้ว่าการใช้แพลตฟอร์มของคุณยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการและ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เราอาจมีกับคุณ ในกรณีที่คำจำกัดความของคำไม่ปรากฏในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะต้องให้คำจำกัดความตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการของเรา

EV ให้เช่าข้อมูลประเภทใดบ้างที่คนไทยรวบรวมเกี่ยวกับผู้ใช้ เมื่อคุณเยี่ยมชมหรือใช้แพลตฟอร์ม เราจะรวบรวมข้อมูลที่คุณให้ ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถของคุณ นอกจากนี้เรายังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งอื่น เช่น บริการของบุคคลที่สาม และโปรแกรมเสริมที่คุณเข้าร่วม เราอาจรวมข้อมูลที่เรารวบรวมเข้ากับข้อมูลอื่นที่เรามีเกี่ยวกับคุณ นี่คือประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวมและใช้งานเกี่ยวกับคุณ

ก. ข้อมูลที่คุณให้กับเรา
ข้อมูลที่คุณมอบให้เราเมื่อใช้แพลตฟอร์มของเรา ตัวอย่างได้แก่:
การลงทะเบียนบัญชี ข้อมูลที่ให้ไว้เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มใดๆ บนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด และข้อมูลการชำระเงิน
ข้อมูลไดร์เวอร์ หากคุณสมัครเป็นคนขับรถ เราจะรวบรวมข้อมูลที่คุณให้ไว้ในใบสมัครของคุณ รวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (เช่น รูปโปรไฟล์) ที่อยู่ทางกายภาพ บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล หมายเลข (เช่น หมายเลขประกันสังคม) และข้อมูลใบขับขี่ เรายังอาจรวบรวมข้อมูลการชำระเงินที่คุณให้ไว้ รวมถึงหมายเลขเส้นทางธนาคารของคุณ และข้อมูลบัตรเครดิต เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือข้อมูลใบอนุญาต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณต้องการขับรถ เมื่อคุณใช้แพลตฟอร์มเพื่อเช่ารถในฐานะคนขับ เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเช่านั้นด้วย เช่น รถที่คุณเช่า วันที่เช่า และข้อเสนอแนะใด ๆ ที่ได้รับจากเจ้าของเกี่ยวกับการเช่า
ข้อมูลเจ้าของ หน้ารายการเจ้าของของคุณประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น เมืองและบริเวณใกล้เคียงที่ยานพาหนะตั้งอยู่ คำอธิบายรายการของคุณ ความพร้อมใช้งานของปฏิทิน รูปโปรไฟล์สาธารณะของคุณ การตอบกลับของคุณในการตอบคำถามของผู้ขับขี่ และข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณแบ่งปันกับผู้ใช้รายอื่นผ่านทาง แพลตฟอร์ม หน้ารายการสาธารณะของคุณอาจมีข้อมูลความต้องการโดยรวม (เช่น จำนวนการดูหน้าเว็บในช่วงเวลาหนึ่ง) บางส่วนของหน้ารายการยานพาหนะสาธารณะของคุณอาจแสดงในส่วนอื่น ๆ ของแพลตฟอร์มแก่ผู้ใช้รายอื่นและ/หรือบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด แพลตฟอร์มอาจแสดงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์โดยประมาณของยานพาหนะบนแผนที่ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูตำแหน่งทั่วไปของยานพาหนะได้ เมื่อคุณใช้แพลตฟอร์มเพื่อเช่ารถของคุณในฐานะเจ้าของ เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเช่านั้นด้วย เช่น VIN ของรถยนต์และป้ายทะเบียนของรถ วันที่เช่า และข้อเสนอแนะใด ๆ ที่ได้รับจากคนขับรถเกี่ยวกับ เช่า
การให้คะแนน ข้อเสนอแนะ และการสื่อสาร เมื่อคุณให้คะแนนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเจ้าของ ไดรเวอร์ หรือเรา เราจะรวบรวมข้อมูลที่คุณให้ไว้ในคำติชมของคุณ รวมถึงการโพสต์ความคิดเห็นและบทวิจารณ์ ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณสื่อสารกับ EV Rent Thai หรือผู้ใช้รายอื่นผ่านทางแพลตฟอร์ม เราจะรวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้ รวมถึงเนื้อหาของข้อความหรือเอกสารแนบใด ๆ
เว็บไซต์บุคคลที่สาม เมื่อคุณเชื่อมโยงบัญชีของคุณบนไซต์บุคคลที่สาม (เช่น Facebook) กับบัญชี EV Rent Thai ของคุณ เราจะได้รับข้อมูลที่คุณมอบให้กับไซต์บุคคลที่สาม ในขอบเขตที่อนุญาตโดยการตั้งค่าของคุณกับไซต์บุคคลที่สาม

ข. ข้อมูลที่เราได้รับเมื่อคุณใช้แพลตฟอร์ม
เรายังได้รับข้อมูลเมื่อคุณใช้แพลตฟอร์ม เช่น เมื่อคุณค้นหา ดู หรือโพสต์ยานพาหนะ ทำหรือรับการจอง ชำระค่าเช่า ใช้คูปองหรือรหัสส่งเสริมการขาย จองหรือชำระค่าบริการที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่อาจมี เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะการทำความสะอาด
การสื่อสารระหว่างเจ้าของและผู้ขับขี่ เราทำงานร่วมกับบุคคลที่สามเพื่ออำนวยความสะดวกในการโทรศัพท์และส่งข้อความระหว่างเจ้าของและผู้ขับขี่โดยไม่ต้องเปิดเผยหมายเลขโทรศัพท์จริงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่าย ในขณะที่เราใช้บุคคลที่สามเพื่อให้บริการการสื่อสาร เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารเหล่านี้ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เข้าร่วม วันที่และเวลา และเนื้อหาของข้อความ SMS เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย เรายังอาจตรวจสอบหรือบันทึกเนื้อหาของการโทรผ่านแพลตฟอร์ม แต่เราจะแจ้งให้คุณทราบเสมอว่าเรากำลังจะดำเนินการดังกล่าวก่อนที่การโทรจะเริ่มต้น
ข้อมูลมือถือ. เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันมือถือของเรา เราอาจได้รับข้อมูลประเภทต่างๆ เกี่ยวกับตำแหน่งของคุณ รวมถึงข้อมูลทั่วไป (เช่น ที่อยู่ IP, รหัสไปรษณีย์) และข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติม (เช่น ฟังก์ชันตำแหน่งตาม GPS) หากคุณเข้าถึงแพลตฟอร์มผ่านอุปกรณ์มือถือ และคุณไม่ต้องการให้อุปกรณ์ของคุณให้ข้อมูลการติดตามตำแหน่งแก่เรา คุณสามารถปิดการใช้งาน GPS หรือฟังก์ชั่นการติดตามตำแหน่งอื่น ๆ บนอุปกรณ์ของคุณ โดยที่อุปกรณ์ของคุณอนุญาตให้คุณทำเช่นนี้ ดูคำแนะนำของอุปกรณ์ของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูล เรายังอาจได้รับและใช้ข้อมูลบันทึก ซึ่งเป็นข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ของเราบันทึกโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเข้าถึงแพลตฟอร์ม ไม่ว่าคุณจะลงทะเบียนกับ EV Rent Thai หรือลงชื่อเข้าใช้บัญชี EV Rent Thai ของคุณก็ตาม ข้อมูลบันทึกอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่ IP ของคุณ วันที่และเวลาที่คุณเข้าถึงแพลตฟอร์ม ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่คุณใช้ การอ้างอิงและออกหน้าและ URL จำนวนคลิก ข้อมูลเหตุการณ์ของอุปกรณ์ หน้าที่ดู และลำดับของ หน้าเหล่านั้นและระยะเวลาที่ใช้ในหน้าใดหน้าหนึ่ง
คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ EV Rent Thai ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน เช่น เว็บบีคอนและ URL ติดตามบนแพลตฟอร์มเพื่อรับข้อมูลบันทึก และเพื่อพิจารณาว่าคุณได้เปิดข้อความบางอย่างหรือเข้าถึงลิงก์ใดลิงก์หนึ่งหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดดูส่วนคุกกี้ของนโยบายนี้

ค. ข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลที่สาม
ปลั๊กอินโซเชียลของบุคคลที่สาม แพลตฟอร์มของเราอาจใช้ปลั๊กอินโซเชียลซึ่งจัดทำและดำเนินการโดยบุคคลที่สาม เช่น ปุ่ม “ถูกใจ” ของ Facebook คุณสามารถส่งข้อมูลบุคคลที่สามที่คุณกำลังดูบนส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มของเราผ่านปลั๊กอินเหล่านี้ได้ หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณกับบุคคลที่สาม บุคคลที่สามอาจไม่ทราบตัวตนของคุณ หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณกับบุคคลที่สาม บุคคลที่สามอาจสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของเรากับบัญชีของคุณกับพวกเขาได้ ในทำนองเดียวกัน การโต้ตอบของคุณกับปลั๊กอินโซเชียลอาจถูกบันทึกโดยบุคคลที่สาม
บริการของบุคคลที่สาม บริการของบุคคลที่สามให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับด้านหลักของแพลตฟอร์ม เช่นเดียวกับบริการ โปรแกรม และโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่สามารถปรับปรุงประสบการณ์ของคุณหรือมอบทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณ ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้ ได้แก่ ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ พันธมิตรประกันภัย ผู้ให้บริการทางการเงิน ผู้ให้บริการภาษี ผู้ให้บริการแบ่งปันรถ ผู้ให้บริการการตลาด และธุรกิจอื่น ๆ โปรดดูนโยบายของบุคคลที่สามที่เฉพาะเจาะจงเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูล
ข้อมูล. แพลตฟอร์มของเราอาจให้ทางเลือกแก่คุณในการให้เราเข้าถึงโปรไฟล์ ประวัติการใช้งาน และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณที่บริษัท Rideshare ถือครอง (“ประวัติ Rideshare”) หากคุณยินยอม ผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะขอข้อมูลประจำตัวของคุณไปยังบริษัท Rideshare ที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุญาตให้เข้าถึงประวัติ Rideshare ของคุณ
เทเลเมติกส์และข้อมูลรถยนต์ที่เชื่อมต่อ หากคุณเช่ารถที่ติดตั้งเทคโนโลยีเทเลเมติกส์หรือมีแอปพลิเคชันเทเลเมติกส์ผ่านอุปกรณ์มือถือของคุณ นอกเหนือจากบริษัทที่ให้บริการแอปพลิเคชันเหล่านั้น เช่น ผู้ผลิตรถยนต์ เราอาจได้รับข้อมูลประสิทธิภาพของยานพาหนะและผู้ขับขี่ เช่น ความเร็วในการขับขี่ g-force , ตำแหน่ง GPS, ทิศทางการเดินทาง, ข้อมูลการเดินทาง, ระยะทางที่เดินทาง, การวินิจฉัยยานพาหนะ, พฤติกรรมของผู้ขับขี่, การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง, ข้อมูลวันที่และเวลาเมื่อมีการบันทึกข้อมูลนี้ และข้อมูลการใช้งานยานพาหนะประเภทอื่นๆ ที่อาจได้รับจากแอปพลิเคชันเทเลเมติกส์เหล่านั้น ( “ข้อมูลรถยนต์ที่เชื่อมต่อ”) ข้อมูลการ์ดที่เชื่อมต่อบางส่วนหรือทั้งหมดอาจเปิดอยู่ตลอดเวลา แม้ว่ารถจะปิดอยู่ก็ตาม แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเจ้าของหรือบริษัทที่ให้บริการแอปพลิเคชันเทเลเมติกส์และข้อมูลรถยนต์ที่เชื่อมต่อจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง
การใช้และแหล่งที่มาอื่นๆ ผู้ใช้รายอื่น แหล่งข้อมูลสาธารณะ และแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม เช่น การบังคับใช้กฎหมาย บริษัทประกันภัย สื่อ หรือบุคคลอื่น อาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณแก่เรา เช่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การสนับสนุนแก่คุณ หรือโดยได้รับความยินยอมจากคุณ
ก. ข้อมูลติดต่อ. เราอาจใช้ข้อมูลติดต่อของคุณ เช่น ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อสร้างหรือปรับแต่งบัญชีของคุณ หรือเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างของบัญชี และสำหรับการยืนยันการเข้าสู่ระบบ หากคุณให้ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณกับเรา แสดงว่าคุณตกลงที่จะรับอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลนั้นและข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์นั้น แล้วแต่กรณี เราอาจใช้ข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของเรา เพื่อทำการตลาดให้กับคุณ และเพื่อช่วยป้องกันสแปม การฉ้อโกง เพื่อรวบรวมยอดค้างชำระ หรือการละเมิด เราอาจใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่คุณส่งมา (เช่น ภาพถ่าย) เพื่อยืนยันตัวตนและการป้องกันการฉ้อโกง

EV RENT THAI ใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

ก. ข้อมูลติดต่อ. เราอาจใช้ข้อมูลติดต่อของคุณ เช่น ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อสร้างหรือปรับแต่งบัญชีของคุณ หรือเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างของบัญชี และสำหรับการยืนยันการเข้าสู่ระบบ หากคุณให้ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณกับเรา แสดงว่าคุณตกลงที่จะรับอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลนั้นและข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์นั้น แล้วแต่กรณี เราอาจใช้ข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของเรา เพื่อทำการตลาดให้กับคุณ และเพื่อช่วยป้องกันสแปม การฉ้อโกง เพื่อรวบรวมยอดค้างชำระ หรือการละเมิด เราอาจใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่คุณส่งมา (เช่น ภาพถ่าย) เพื่อยืนยันตัวตนและการป้องกันการฉ้อโกง

ข. การสื่อสารของผู้ใช้ เราอาจตรวจสอบ สแกน หรือวิเคราะห์การสื่อสารของคุณกับผู้ใช้รายอื่นที่มีการแลกเปลี่ยนผ่านแพลตฟอร์มโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สามโดยตรงหรือผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง การประเมินความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การสืบสวน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิจัย และการสนับสนุนลูกค้า ตัวอย่างเช่น ในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามป้องกันการฉ้อโกงของเรา แพลตฟอร์มอาจสแกนและวิเคราะห์ข้อความและไฟล์แนบเพื่อปกปิดข้อมูลการติดต่อและการอ้างอิงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ สิ่งนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ฉ้อโกงขอให้ผู้ใช้ส่งเงินหรือข้อมูลไปนอกแพลตฟอร์ม นอกจากนี้เรายังอาจสแกน ทบทวน หรือวิเคราะห์ข้อความเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยให้การค้นหา การจอง และการสื่อสารกับผู้ใช้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ตลอดจนแก้ไขจุดบกพร่อง ปรับปรุง และขยายการนำเสนอผลิตภัณฑ์ โดยการใช้แพลตฟอร์ม คุณยินยอมให้ EV Rent Thai ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว อาจตรวจสอบ สแกน วิเคราะห์ และจัดเก็บการสื่อสารของคุณ ทั้งโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะทำด้วยตนเองหรือผ่านวิธีอัตโนมัติ

ค. ประวัติการแชร์รถ เราอาจใช้ประวัติ Rideshare ของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแพลตฟอร์มบริษัท Rideshare ที่ใช้ รายได้จากแพลตฟอร์มบริษัท Rideshare ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ ข้อมูลการเดินทาง ประวัติการเช่ายานพาหนะ การให้คะแนน และคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อยืนยันว่าคุณมีบัญชีที่ใช้งานอยู่ และอยู่ในสถานะที่ดีกับบริษัท Rideshare เพื่อช่วยในการป้องกันการฉ้อโกงและการประเมินความเสี่ยง และเพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการจอง

ง. ข้อมูลรถยนต์ที่เชื่อมต่อ หากรถยนต์ติดตั้งอุปกรณ์เทเลเมติกส์ เราอาจใช้ข้อมูลรถยนต์ที่เชื่อมต่อเพื่อวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดเหล่านี้: (i) เพื่อให้บริการบางแง่มุมของเราแก่คุณ เช่น ช่วยเหลือในการล็อค/ปลดล็อคจากระยะไกล ปิดการใช้งานเครื่องยนต์/ยกเลิกการจุดระเบิด (ii) เพื่อส่งข้อมูลยานพาหนะโดยอัตโนมัติ เช่น ตำแหน่ง มาตรวัดระยะทาง ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และข้อมูลอื่น ๆ ในระหว่างการเช่า (iii) เพื่อจัดการการเช่ารถของคุณเช่น เริ่มการเช่า แลกเปลี่ยนรถ (iv) เพื่อให้เราเข้าใจวิธีการใช้รถยนต์ของเราได้ดีขึ้น (v) เพื่อช่วยในการจัดการความรับผิดหรือการเรียกร้องความเสียหายต่อทรัพย์สิน; (vi) เพื่อให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน; (vii) เพื่อช่วยเหลือในการกู้คืนรถยนต์ที่ค้างชำระ สูญหาย หรือรายงานว่าถูกขโมย หรือสงสัยว่าจะสูญหายหรือถูกขโมย (viii) เมื่อเราเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่ามีเหตุฉุกเฉินที่เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของคุณหรือความปลอดภัยของบุคคลอื่น หรือในสถานการณ์อื่น ๆ ที่เราเชื่อตามสมควรว่ารถยนต์ของเรากำลังถูกหรือถูกใช้โดยละเมิดกฎหมาย หรืออย่างอื่นในการก่ออาชญากรรม และ (ix) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

จ. โดยทั่วไปเราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อ:

 • ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงและใช้แพลตฟอร์มได้
 • ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งข้อความหรือข้อมูลอื่น ๆ ให้พวกเขาในระหว่างขั้นตอนการจองรถ
 • ดำเนินการ ปกป้อง ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม ธุรกิจของ EV Rent Thai และประสบการณ์ของผู้ใช้ของเรา
 • ทำการวิเคราะห์ ดำเนินการวิจัย ปรับแต่ง หรือปรับแต่งประสบการณ์ของคุณ
 • รวบรวมผลตอบรับเพื่อให้บริการลูกค้า
 • คำนวณราคารายการและบริการ
 • ช่วยสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมที่เชื่อถือได้และปลอดภัยยิ่งขึ้นบนแพลตฟอร์ม ผ่านการตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นจริงและที่อาจเกิดขึ้นและกิจกรรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ
 • ดำเนินการสืบสวนและประเมินความเสี่ยง
 • บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการ นโยบายอื่นๆ และข้อตกลงของเรา
 • ตรวจสอบรายชื่อและการระบุผู้ขับขี่ ดำเนินการตรวจสอบฐานข้อมูลของรัฐบาลและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกง การประเมินความเสี่ยง และการป้องกันอันตราย
 • ส่งข้อความบริการ การสนับสนุนและการดูแลระบบ การแจ้งเตือน ประกาศทางเทคนิค การอัปเดต การแจ้งเตือนความปลอดภัย และข้อมูลอื่น ๆ ให้กับคุณ;
 • ส่งข้อความทางการตลาด การโฆษณา และส่งเสริมการขายและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ EV Rent Thai บริการของเรา หรือโปรโมชั่นทั่วไปสำหรับแคมเปญและบริการของพันธมิตร
 • บริหารจัดการโปรแกรมการแนะนำ รางวัล แบบสำรวจ การชิงโชค การประกวด หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนหรือจัดการโดย EV Rent Thai หรือพันธมิตรทางธุรกิจบุคคลที่สามของเรา
 • ปรับปรุงแพลตฟอร์มโดยดำเนินการวิจัย ทดสอบ และวิเคราะห์
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะ ความร่วมมือ และบริการใหม่ๆ
 • ป้องกัน ค้นหา และแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์
 • ตรวจสอบและปรับปรุงการดำเนินงานและกระบวนการของเรา รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอัลกอริธึม และ
 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับของเรา แก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ที่เราอาจมีกับผู้ใช้ของเรา และบังคับใช้ข้อตกลงของเรากับบุคคลที่สาม

EV RENT THAI แบ่งปันข้อมูลของคุณอย่างไร

ก. เราแบ่งปันข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) และการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณกับหน่วยงานในเครือของเรา รวมถึงบริษัทแม่ของเรา Getaround, Inc. และบริษัทในเครือ
ข. ระหว่างผู้ขับขี่และเจ้าของ เมื่อผู้ขับขี่ขอจองรถ ข้อมูลของผู้ขับขี่จะถูกส่งผ่านไปยังเจ้าของรถ เรายังอาจเปิดเผยบางส่วนของโปรไฟล์สาธารณะของผู้ขับขี่และเจ้าของ บทวิจารณ์ของผู้ใช้อื่น ๆ ของผู้ขับขี่และเจ้าของ; ประวัติ Rideshare ของผู้ขับขี่ และข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่แบ่งปันกับผู้ใช้รายอื่น เราจะไม่เปิดเผยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเว้นแต่จะมีการยืนยันการจอง หากมีการจองที่ยืนยันแล้ว หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลของคุณอาจปรากฏแก่อีกฝ่ายซึ่งอาจติดต่อคุณโดยตรง เมื่อคำขอจองรถของคุณได้รับการยอมรับจากเจ้าของรถ หรือเมื่อผู้ขับขี่จองรถของคุณ เราจะเปิดเผยข้อมูลบางส่วนของคุณแก่อีกฝ่ายค. แบ่งปันกับบุคคลที่สาม ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นเจ้าของหรือผู้ขับขี่ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณประเภทต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเพื่อให้คุณได้รับคุณสมบัติและบริการที่หลากหลายของแพลตฟอร์ม
ค. แบ่งปันกับบุคคลที่สาม ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นเจ้าของหรือผู้ขับขี่ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณประเภทต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเพื่อให้คุณได้รับคุณสมบัติและบริการที่หลากหลายของแพลตฟอร์ม

ข้อมูลของคุณอาจถูกแบ่งปันตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง:

 • เมื่อเจ้าของยอมรับคำขอจองยานพาหนะของคุณ เจ้าของอาจเลือกที่จะใช้บริการของบุคคลที่สามที่มีให้ผ่านแพลตฟอร์มเพื่อช่วยในการจัดการยานพาหนะ เช่น บริการทำความสะอาดและผู้ให้บริการล็อค เจ้าของอาจใช้คุณสมบัติบนแพลตฟอร์มเพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขับขี่กับผู้ให้บริการบุคคลที่สามนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประสานงานการรับ ส่ง หรือการจัดการยานพาหนะ
 • หากคุณเลือกที่จะแสดงความเห็น บทวิจารณ์ของคุณอาจเปิดเผยต่อสาธารณะบนแพลตฟอร์ม ในทำนองเดียวกัน บทวิจารณ์ของผู้ใช้รายอื่นเกี่ยวกับคุณในฐานะเจ้าของหรือผู้ขับขี่อาจเปิดเผยต่อสาธารณะบนแพลตฟอร์ม
 • คุณสามารถเชื่อมโยงบัญชีของคุณบนไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สามกับบัญชี EV Rent Thai ของคุณได้ เราเรียกผู้ติดต่อของบุคคลบนเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ว่า “เพื่อน” เมื่อคุณสร้างลิงก์นี้ ข้อมูลต่อไปนี้จากบัญชีของคุณอาจถูกเผยแพร่ในโปรไฟล์บัญชี EV Rent Thai ของคุณ:
 • คุณสามารถเชื่อมโยงบัญชีของคุณบนไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สามกับบัญชี EV Rent Thai ของคุณได้ เราเรียกผู้ติดต่อของบุคคลบนเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ว่า “เพื่อน” เมื่อคุณสร้างลิงก์นี้ ข้อมูลต่อไปนี้จากบัญชีของคุณอาจถูกเผยแพร่ในโปรไฟล์บัญชี EV Rent Thai ของคุณ:
 1. กิจกรรมของคุณบนแพลตฟอร์มอาจแสดงให้เพื่อนของคุณบนแพลตฟอร์มและ/หรือไซต์บุคคลที่สามนั้น
 2. ลิงก์ไปยังโปรไฟล์สาธารณะของคุณบนเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กของบุคคลที่สามนั้นอาจรวมอยู่ในโปรไฟล์สาธารณะ EV Rent Thai ของคุณ
 3. ผู้ใช้รายอื่นอาจสามารถเห็นเพื่อนทั่วไปที่คุณอาจมีร่วมกับพวกเขา หรือว่าคุณเป็นเพื่อนของเพื่อนของพวกเขา หากมี
 4. ผู้ใช้รายอื่นอาจสามารถเห็นโรงเรียน บ้านเกิด หรือกลุ่มอื่น ๆ ที่คุณมีเหมือนกันตามที่แสดงไว้ในไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เชื่อมโยงของคุณ
 5. ข้อมูลที่คุณให้กับเราจากการเชื่อมโยงบัญชีของคุณอาจถูกจัดเก็บ ประมวลผล และส่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงและการประเมินความเสี่ยง และ
 6. การเผยแพร่และการแสดงข้อมูลที่คุณให้กับ EV Rent Thai ผ่านการเชื่อมโยงนี้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าและการอนุญาตของคุณบนแพลตฟอร์มและเว็บไซต์บุคคลที่สาม
 7. ประวัติการชำระเงินอาจแบ่งปันกับสถาบันการเงินบุคคลที่สามและ/หรือหน่วยงานรายงานเครดิต
 8. เราอาจแจกจ่ายบางส่วนของแพลตฟอร์ม (รวมถึงรายชื่อรถของคุณ) เพื่อแสดงบนเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยพันธมิตรทางธุรกิจของ EV Rent Thai โดยใช้เทคโนโลยี เช่น วิดเจ็ต HTML หากและเมื่อรายชื่อรถของคุณแสดงบนเว็บไซต์ของพันธมิตร ข้อมูลจากหน้าโปรไฟล์สาธารณะของคุณก็อาจแสดงด้วยเช่นกัน
 9. EV Rent Thai อาจให้ข้อมูลของคุณ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล แก่พันธมิตร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พันธมิตรในการประมวลผลการชำระเงิน บริษัทร่วมรถ บริษัทจัดหาเงินทุน บุคคลที่สามที่เรามีความสัมพันธ์ทางการตลาดด้วย และบริษัทจัดส่ง ใช้และประมวลผลข้อมูลของคุณตามรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเหล่านั้น และตามความจำเป็นสำหรับการดำเนินงานของแพลตฟอร์ม
 10. พันธมิตรการประมวลผลการชำระเงินและผู้ให้บริการประกันภัยของเราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณเพื่อ (i) วัตถุประสงค์ทางธุรกิจในชีวิตประจำวันของพวกเขา; (ii) เพื่อร่วมกันทำการตลาดผลิตภัณฑ์
 • ประวัติการชำระเงินอาจแบ่งปันกับสถาบันการเงินบุคคลที่สามและ/หรือหน่วยงานรายงานเครดิต
 • เราอาจแจกจ่ายบางส่วนของแพลตฟอร์ม (รวมถึงรายชื่อรถของคุณ) เพื่อแสดงบนเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยพันธมิตรทางธุรกิจของ EV Rent Thai โดยใช้เทคโนโลยี เช่น วิดเจ็ต HTML หากและเมื่อรายชื่อรถของคุณแสดงบนเว็บไซต์ของพันธมิตร ข้อมูลจากหน้าโปรไฟล์สาธารณะของคุณก็อาจแสดงด้วยเช่นกัน
 • EV Rent Thai อาจให้ข้อมูลของคุณ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล แก่พันธมิตร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พันธมิตรในการประมวลผลการชำระเงิน บริษัทร่วมรถ บริษัทจัดหาเงินทุน บุคคลที่สามที่เรามีความสัมพันธ์ทางการตลาดด้วย และบริษัทจัดส่ง ใช้และประมวลผลข้อมูลของคุณตามรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเหล่านั้น และตามความจำเป็นสำหรับการดำเนินงานของแพลตฟอร์ม
 • พันธมิตรการประมวลผลการชำระเงินและผู้ให้บริการประกันภัยของเราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณเพื่อ (i) วัตถุประสงค์ทางธุรกิจในชีวิตประจำวันของพวกเขา; (ii) เพื่อร่วมกันทำการตลาดผลิตภัณฑ์
 • หรือบริการแก่คุณกับบุคคลที่สามทางการเงินอื่น ๆ ที่มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการด้วย และ (iii) เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมและประสบการณ์ของคุณ การแบ่งปันนี้จะเกิดขึ้นหากคุณเลือกรับการสื่อสารทางการตลาด เมื่อคุณเลือกรับแล้ว คุณสามารถยกเลิกการสมัครหรือยกเลิกการรับการสื่อสารทางการตลาดในส่วน “บัญชี” ได้เสมอเมื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี EV Rent Thai ของคุณ
 • เราอาจขายข้อมูลบางส่วนของคุณให้กับบุคคลที่สามเพื่อให้ข้อมูลที่คุณร้องขอในขณะที่ใช้แพลตฟอร์ม ตัวอย่างเช่น และไม่จำกัดเพียง หากคุณระบุว่าคุณสนใจที่จะซื้อยานพาหนะ เราอาจให้ข้อมูลเชิงลึกของผู้ชมบน Facebook หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลเกี่ยวกับคุณซึ่งฝ่ายเหล่านั้นอาจประมวลผลภายใต้นโยบายของพวกเขา การแบ่งปันนี้จะเกิดขึ้นหากคุณเลือกที่จะขายข้อมูลของคุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคคลที่สาม คุณสามารถเลือกไม่ขายข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ในส่วนสิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลของคุณด้านล่างได้ตลอดเวลา
 • ผู้ให้บริการประกันภัยอาจใช้ข้อมูลของคุณ รวมถึงประวัติ Rideshare เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความคุ้มครองและการสอบสวนการเรียกร้อง
 • เรายังอาจว่าจ้างบุคคลที่สามเพื่อให้บริการแก่เรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการด้านภาษี บริษัทแบ่งปันรถ บริการด้านเทคโนโลยี และบริการต่างๆ เพื่อช่วยยืนยันตัวตนของคุณ เพื่อช่วยจับคู่ภาพถ่ายบนบัตรประจำตัวของคุณกับภาพถ่ายอื่นๆ ของตัวคุณเอง เพื่อดำเนินการตรวจสอบฐานข้อมูล เช่น แต่ไม่จำกัดเพียงฐานข้อมูลสาธารณะ เพื่อช่วยเราในการป้องกันการฉ้อโกงและการประเมินความเสี่ยง เพื่อช่วยเราบริการลูกค้า ให้บริการโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย เพื่อให้ข้อมูลที่คุณร้องขอแก่คุณ รวบรวมยอดค้างชำระ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินหรือการชำระเงินคืนที่คุณร้องขอ ตัวอย่างเช่น หากเราจ้างบุคคลที่สามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต ให้ดำเนินการตรวจสอบฐานข้อมูล เช่น แต่ไม่จำกัดเพียงฐานข้อมูลสาธารณะ เราอาจให้ข้อมูลของคุณ เช่น ชื่อนามสกุลและวันเกิดของคุณ แก่บุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้พวกเขาดำเนินการตรวจสอบประวัติหรือการตรวจสอบผู้กระทำผิดทางเพศที่ลงทะเบียนไว้
 • หรือบริการแก่คุณกับบุคคลที่สามทางการเงินอื่น ๆ ที่มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการด้วย และ (iii) เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมและประสบการณ์ของคุณ การแบ่งปันนี้จะเกิดขึ้นหากคุณเลือกรับการสื่อสารทางการตลาด เมื่อคุณเลือกรับแล้ว คุณสามารถยกเลิกการสมัครหรือยกเลิกการรับการสื่อสารทางการตลาดในส่วน “บัญชี” ได้เสมอเมื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี EV Rent Thai ของคุณ
 • เราอาจขายข้อมูลบางส่วนของคุณให้กับบุคคลที่สามเพื่อให้ข้อมูลที่คุณร้องขอในขณะที่ใช้แพลตฟอร์ม ตัวอย่างเช่น และไม่จำกัดเพียง หากคุณระบุว่าคุณสนใจที่จะซื้อยานพาหนะ เราอาจให้ข้อมูลเชิงลึกของผู้ชมบน Facebook หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลเกี่ยวกับคุณซึ่งฝ่ายเหล่านั้นอาจประมวลผลภายใต้นโยบายของพวกเขา การแบ่งปันนี้จะเกิดขึ้นหากคุณเลือกที่จะขายข้อมูลของคุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคคลที่สาม คุณสามารถเลือกไม่ขายข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ในส่วนสิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลของคุณด้านล่างได้ตลอดเวลา
 • ผู้ให้บริการประกันภัยอาจใช้ข้อมูลของคุณ รวมถึงประวัติ Rideshare เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความคุ้มครองและการสอบสวนการเรียกร้อง
 • เรายังอาจว่าจ้างบุคคลที่สามเพื่อให้บริการแก่เรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการด้านภาษี บริษัทแบ่งปันรถ บริการด้านเทคโนโลยี และบริการต่างๆ เพื่อช่วยยืนยันตัวตนของคุณ เพื่อช่วยจับคู่ภาพถ่ายบนบัตรประจำตัวของคุณกับภาพถ่ายอื่นๆ ของตัวคุณเอง เพื่อดำเนินการตรวจสอบฐานข้อมูล เช่น แต่ไม่จำกัดเพียงฐานข้อมูลสาธารณะ เพื่อช่วยเราในการป้องกันการฉ้อโกงและการประเมินความเสี่ยง เพื่อช่วยเราบริการลูกค้า ให้บริการโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย เพื่อให้ข้อมูลที่คุณร้องขอแก่คุณ รวบรวมยอดค้างชำระ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินหรือการชำระเงินคืนที่คุณร้องขอ ตัวอย่างเช่น หากเราจ้างบุคคลที่สามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต ให้ดำเนินการตรวจสอบฐานข้อมูล เช่น แต่ไม่จำกัดเพียงฐานข้อมูลสาธารณะ เราอาจให้ข้อมูลของคุณ เช่น ชื่อนามสกุลและวันเกิดของคุณ แก่บุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้พวกเขาดำเนินการตรวจสอบประวัติหรือการตรวจสอบผู้กระทำผิดทางเพศที่ลงทะเบียนไว้

ง. ด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือข้อบังคับ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณหากจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมายหรือด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นตามสมควร (i) เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องที่ยืนยันกับ EV Rent Thai; (ii) เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติและการบังคับใช้กฎหมาย (iii) เพื่อบังคับใช้และบริหารจัดการข้อตกลงและนโยบายของเรา (iv) เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง การประเมินความเสี่ยง การสอบสวน การสนับสนุนลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือ (v) เพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ EV Rent Thai ผู้ใช้ พันธมิตรทางธุรกิจ บุคคลที่สาม หรือสมาชิกของสาธารณะ

เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในเชิงพาณิชย์เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับคำขอข้อมูลของพวกเขาจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เว้นแต่:

 • การแจ้งให้ทราบเป็นสิ่งต้องห้ามตามกระบวนการทางกฎหมาย ตามคำสั่งศาลที่เราได้รับ หรือตามกฎหมายที่บังคับใช้;
 • เราเชื่อว่าการแจ้งจะ (i) ไม่มีประโยชน์ (ii) ไม่มีประสิทธิภาพ หรือ (iii) จะสร้างความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรืออันตรายต่อร่างกายต่อบุคคลหรือกลุ่ม หรือ (iv) สร้างหรือเพิ่มความเสี่ยงของการฉ้อโกงเมื่อ ทรัพย์สินของ EV Rent Thai ผู้ใช้ และแพลตฟอร์ม

ในกรณีที่ EV Rent Thai ปฏิบัติตามคำร้องขอทางกฎหมายสำหรับข้อมูลผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบด้วยเหตุผลที่อธิบายไว้ข้างต้น EV Rent Thai จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับคำขอหลังจากข้อเท็จจริง หากเราพิจารณาโดยสุจริตว่าเรา ไม่ถูกห้ามตามกฎหมายอีกต่อไป
จ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขาย การควบรวมกิจการ หรือการโอนธุรกิจอื่น ๆ หาก EV Rent Thai ดำเนินการหรือเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การจัดองค์กรใหม่ การขายสินทรัพย์ หรือการล้มละลายหรือการล้มละลาย เราอาจขาย โอน หรือแบ่งปันสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของเรา รวมถึงข้อมูลของคุณด้วย

สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลของคุณ
ก. สิทธิ์ที่ใช้บังคับกับผู้ใช้ทุกคน
การสมัครรับข้อมูลทางอีเมล คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับอีเมลเชิงพาณิชย์หรือส่งเสริมการขายของเราได้ตลอดเวลาโดยคลิกยกเลิกการสมัครในข้อความเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณจะยกเลิกการสมัคร เราจะยังคงส่งอีเมลธุรกรรมเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มของคุณไปให้คุณ
ข้อความ. คุณสามารถเลือกไม่รับข้อความเชิงพาณิชย์หรือข้อความส่งเสริมการขายได้โดยการส่งข้อความ “STOP” จากอุปกรณ์มือถือที่ได้รับข้อความ โปรดทราบว่าการเลือกไม่รับข้อความทั้งหมดอาจส่งผลต่อการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ หากต้องการเปิดใช้งานข้อความอีกครั้ง คุณสามารถส่งข้อความ “เริ่มต้น” เพื่อตอบกลับ SMS ยืนยันการยกเลิกการสมัคร
การแจ้งเตือนแบบพุช คุณสามารถเลือกไม่รับการแจ้งเตือนแบบพุชที่เกี่ยวข้องกับแอพได้ผ่านการตั้งค่าแอพ โปรดทราบว่าการเลือกไม่รับการแจ้งเตือนแบบพุชอาจส่งผลต่อการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ

ข้อมูลโปรไฟล์ คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลบัญชีบางอย่างที่คุณเลือกเพื่อเพิ่มลงในโปรไฟล์ของคุณได้โดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณและอัปเดตโปรไฟล์ของคุณ

ข้อมูลสถานที่ คุณสามารถป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของคุณแชร์ข้อมูลตำแหน่งผ่านการตั้งค่าระบบของอุปกรณ์ได้ แต่ถ้าคุณทำเช่นนั้น สิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของแพลตฟอร์มในการมอบคุณสมบัติและบริการที่ครบถ้วนของเราแก่คุณ

การติดตามคุกกี้ คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของคุณได้ แต่หากคุณลบหรือเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้ของเรา คุณอาจพลาดคุณสมบัติบางอย่างของแพลตฟอร์ม

อย่าติดตาม เบราว์เซอร์ของคุณอาจเสนอตัวเลือก “ห้ามติดตาม” ซึ่งช่วยให้คุณสามารถส่งสัญญาณไปยังผู้ให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันและบริการที่คุณไม่ต้องการให้พวกเขาติดตามกิจกรรมออนไลน์ของคุณ หากคุณเป็นผู้อาศัยอยู่ในรัฐที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดจำสัญญาณเบราว์เซอร์ “ห้ามติดตาม” เราจะถือว่าสัญญาณเบราว์เซอร์นั้นเป็นคำขอของคุณที่จะไม่ขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภายใต้ข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายดังกล่าว

ข. สิทธิที่ใช้บังคับกับผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย
พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (CCPA) มอบสิทธิเพิ่มเติมแก่ผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียบางส่วนตามรายการด้านล่าง
สิทธิที่จะรู้ คุณมีสิทธิ์ที่จะทราบและดูข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณในช่วง 12 เดือนก่อนที่เราจะรับคำขอที่ตรวจสอบได้ของคุณ รวมถึง:

 • ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ
 • ประเภทของแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม;
 • วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ;
 • หมวดหมู่ของบุคคลที่สามที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย และ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ

สิทธิ์ในการลบ คุณมีสิทธิ์ขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณ อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เมื่อข้อมูลมีความจำเป็นสำหรับเราหรือบุคคลที่สามในการ:

 • ทำธุรกรรมของคุณให้เสร็จสิ้นและ/หรือทำสัญญาระหว่างคุณกับธุรกิจที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • จัดหาสินค้าหรือบริการที่คุณร้องขอ;
 • ตรวจจับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย ป้องกันกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือดำเนินคดีกับผู้ที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้น
 • ตรวจแก้จุดบกพร่องเพื่อระบุและซ่อมแซมข้อผิดพลาดที่ทำให้ฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มบกพร่อง
 • ใช้เสรีภาพในการพูดหรือปกป้องสิทธิ์ในการพูดของคุณหรือผู้ใช้รายอื่น
 • ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ตามบทที่ 3.6 (เริ่มด้วยมาตรา 1546) ของหัวข้อ 132 ของส่วนที่ 2 ของประมวลกฎหมายอาญา
 • มีส่วนร่วมในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติสาธารณะหรือที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสาธารณประโยชน์ที่ปฏิบัติตามกฎหมายจริยธรรมและความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ที่บังคับใช้ทั้งหมด
 • เปิดใช้งานการใช้งานภายในที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้;
 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย; หรือ
 • มิฉะนั้น ใช้ข้อมูลเป็นการภายในในลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับบริบทที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลไว้

สิทธิอื่น ๆ คุณสามารถส่งคำขอ Right to Know ได้ฟรีปีละสองครั้ง คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติสำหรับการใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น
การใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวของรัฐแคลิฟอร์เนียของคุณ หากต้องการขอเข้าถึงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือใช้สิทธิ์ข้อมูลอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายแคลิฟอร์เนีย โปรดติดต่อเราโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
เว็บไซต์: คุณสามารถเยี่ยมชม https://www.EV Rent Thai.com/compliance เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และใช้สิทธิ์
อีเมล: คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราที่ hccompliance@getaround.com เพื่อใช้สิทธิ์ โปรดระบุชื่อนามสกุล ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ พร้อมด้วยเหตุผลที่คุณเขียน เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบและดำเนินการตามคำขอของคุณได้ทันท่วงที
ระยะเวลาและรูปแบบการตอบสนอง เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อคำขอของผู้บริโภคในการเข้าถึงหรือลบภายใน 45 วันหลังจากได้รับคำขอนั้น หากเราต้องการเวลาเพิ่มเติม เราจะแจ้งเหตุผลและระยะเวลาการขยายเวลาให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

 1. วิธีเข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลของคุณ
  คุณสามารถตรวจสอบ อัปเดต แก้ไขหรือลบข้อมูลในบัญชี EV Rent Thai ของคุณได้ หากคุณต้องการแก้ไขข้อมูลของคุณหรือยกเลิกบัญชี EV Rent Thai ของคุณทั้งหมด คุณสามารถทำได้โดยลงชื่อเข้าใช้บัญชี EV Rent Thai ของคุณ คุณยังอาจขอให้ลบบัญชีของคุณได้โดยส่งอีเมลไปที่ hccompliance@getaround.com คุณอาจถูกขอให้ให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อยืนยันตัวตนและบัญชีของคุณ โปรดทราบว่า เว้นแต่จะมีการร้องขอเป็นการเฉพาะ บทวิจารณ์ การโพสต์ในฟอรัม และเนื้อหาที่คล้ายกันที่คุณโพสต์อาจยังคงเผยแพร่ต่อสาธารณะบนแพลตฟอร์มร่วมกับชื่อของคุณ แม้ว่าบัญชี EV Rent Thai ของคุณจะถูกยกเลิกก็ตาม เราจะเก็บข้อมูลบางอย่างไว้เพื่อดำเนินธุรกิจที่จำเป็น เช่น โดยไม่จำกัดเพียง เพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมาย ภาษี หรือประกันภัย และตามที่อธิบายไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัว
 2. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณ
  เรากำลังดำเนินการและอัปเดตมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการบริหาร เทคนิค และทางกายภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลของคุณจากการเข้าถึง การทำลาย หรือการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และไม่มีวิธีจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่สามารถปลอดภัยได้ 100% ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของการส่งสัญญาณของคุณถึงเราและข้อมูลของคุณที่เราจัดเก็บได้
 3. ความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
  แพลตฟอร์มจะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย EV Rent Thai EV Rent Thai ไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้อาจวางคุกกี้ เว็บบีคอน หรือไฟล์อื่นๆ ของตนเองไว้บนอุปกรณ์ของคุณ หรือรวบรวมและร้องขอข้อมูลของคุณ บุคคลที่สามเหล่านั้นจะมีกฎของตนเองเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลของคุณ เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณเยี่ยมชม บางส่วนของแพลตฟอร์มใช้บริการแผนที่ของ Google Maps/Earth รวมถึง Google Maps API การใช้ Google Maps/Earth ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Google (อยู่ที่ www.google.com/intl/en_us/help/terms_maps.html) และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google (อยู่ที่ www.google.com/privacy.html) ตามที่ Google อาจแก้ไขเป็นครั้งคราว
 4. นโยบายคุกกี้
  EV Rent Thai ใช้ “คุกกี้” ร่วมกับแพลตฟอร์มเพื่อรับข้อมูล คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ของคุณ (เช่น โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึก ตัวอย่างเช่น คุกกี้อาจทำให้แพลตฟอร์มจดจำเบราว์เซอร์ของคุณได้ ในขณะที่อีกคุกกี้สามารถจัดเก็บการตั้งค่าและข้อมูลอื่น ๆ ของคุณได้
  เบราว์เซอร์ของคุณอาจอนุญาตให้คุณตั้งค่าวิธีจัดการกับคุกกี้ เช่น การปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งให้คุณตัดสินใจว่าจะยอมรับคุกกี้แต่ละรายการหรือไม่ แต่โปรดทราบว่าบางส่วนของแพลตฟอร์มอาจไม่ทำงานตามที่ตั้งใจไว้หรืออาจไม่ทำงานเลยหากไม่มีคุกกี้ เรายังอาจอนุญาตให้พันธมิตรทางธุรกิจของเราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ บนแพลตฟอร์ม ด้วยเหตุนี้ เมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์ม คุณจะต้องให้หรือเปิดเผยข้อมูลบางอย่างแก่เราและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา
  เราติดตามกิจกรรมของคุณหากคุณคลิกโฆษณาสำหรับบริการ EV Rent Thai บนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครื่องมือค้นหาและเครือข่ายโซเชียล และอาจใช้การวิเคราะห์เพื่อติดตามสิ่งที่คุณทำเพื่อตอบสนองต่อโฆษณาเหล่านั้น
  ก. EV เช่าคุกกี้ไทย

EV Rent Thai อาจวางคุกกี้ของเราบนอุปกรณ์ของคุณผ่านทางแพลตฟอร์ม ดังนั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะนำไปใช้กับการรักษาข้อมูลที่เราได้รับผ่านคุกกี้ของเรา
คุกกี้ที่ใช้บนแพลตฟอร์มมีอยู่สองประเภท ได้แก่ “คุกกี้ถาวร” และ “คุกกี้เซสชัน” โดยปกติคุกกี้เซสชันจะหมดอายุเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ ในขณะที่คุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณหลังจากที่คุณปิดเบราว์เซอร์ และสามารถใช้ได้อีกครั้งในครั้งถัดไปที่คุณเข้าถึงแพลตฟอร์ม
ข. เทคโนโลยีอื่นๆ
แพลตฟอร์มอาจใช้เทคโนโลยีอื่นที่มีฟังก์ชันการทำงานคล้ายกับคุกกี้ เช่น เว็บบีคอนและ URL การติดตามเพื่อรับข้อมูลบันทึกเกี่ยวกับผู้ใช้ เรายังอาจใช้เว็บบีคอนและ URL ติดตามในข้อความของเราที่ส่งถึงคุณเพื่อพิจารณาว่าคุณได้เปิดข้อความบางข้อความหรือเข้าถึงลิงก์บางลิงก์

Powered by BetterDocs