เกณฑ์การยอมรับยานพาหนะ EV Rent Thai

เกณฑ์การยอมรับยานพาหนะ

EV Rent Thai ยอมรับ พาหนะ ที่จัดอยู่ในกลุ่มรถไฟฟ้าเท่านั้น ประกอบไปด้วย BEV, HEV,PHEV เท่านั้น ยานพาหนะทุกคันที่มีรายชื่ออยู่บนแพลตฟอร์ม EV Rent Thai จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบมูลค่า ยี่ห้อ รุ่น และปีของยานพาหนะ ยานพาหนะจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบก่อนที่ผู้ขับขี่จะสามารถสมัครยานพาหนะได้

คุณสมบัติของยานพาหนะสำหรับแพลตฟอร์ม EV Rent Thai ขึ้นอยู่กับแนวโน้มของการเช่า ในขณะที่คำนึงถึงความเสี่ยง ในขณะนี้ EV Rent Thai ไม่ยอมรับรถยนต์ยี่ห้อ/รุ่นต่อไปนี้ที่อยู่ในรายชื่อยานพาหนะที่ไม่มีสิทธิ์ (2023)

Powered by BetterDocs